> S’introdueix la possibilitat que els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) puguin contractar un únic treballador per compte d’altri en determinades circumstàncies, vinculades a la conciliació de la seva activitat professional amb la seva vida familiar, que l’obliguin a interrompre o reduir la seva jornada. Això pot afectar el contracte que l’uneix amb el seu client principal (i de què deèn econòmicament).

> El contracte s’ha de regular de conformitat amb la modalitat del contracte d’interinitat per substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball (article 15.1.c de l’Estatut dels Treballadors).

> Aquesta contractació és compatible amb la bonificació per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació (100% de les quotes per contingències comunes durant 12 mesos), prevista en l’article 30 (cura de menors de 7 anys o familiars a càrrec).

> El manteniment de l’activitat de l’autònom dependent mitjançant la contractació d’un treballador per compte d’altri, amb motiu de trobar-se en situació de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural (així com altres causes relacionades amb la cura de familiars dependents), impedeix que el client principal pugui extingir la relació contractual per causa justificada a l’ampara de l’article 15.1.f).

Share
This