El nostre objectiu bàsic i primordial és donar la màxima informació del funcionament i normativa de l’entorn laboral per obtenir una bona planificació en aquest àmbit.

Donem resposta a la totalitat de problemes que es poden produïr dins del món labora i que puguin afectar directament a l’empresa.

Els serveis multidisciplinaris que oferim són els següents:

  • Confecció de les nòmines i butlletins de cotització.

  • Confecció i presentació de contractes i pròrrogues davant l’I.N.E.M.

  • Confecció de les altes, les baixes i variacions davant I.N.S.S., finiquits i expedients d’atura dels treballadors empleats.

  • Confecció i presentació declaracions trimestrals de les retencions realitzades als treballadors (model 110), i el resum anual (model 190).

  • Confecció quadre horari i calendari laboral de l’exercici.

  • Confecció dels certificats de retencions i retribucions de salaris.

  • Assistència i representació davant de la Inspecció.