Assegurances

Aquesta àrea s’encarregarà d’optimitzar el capital que anualment es destina a assegurances generals (auto, llar, vida, accidents, salut, estalvi,…), a assegurances industrials/empresarials (responsabilitats, construcció, transport, comerç, oficines,…) obtenint les mateixes o superiors garanties en ambdós àmbits, familiar i empresarial.

En aquesta àrea donem tres consells molt vàlids

1er.

Les assegurances es contracten per quan fa fan falta

2on.

Una assegurança mal contractada NO és eficaç

3er.

L’estalvi immediat pot representar una enorme despesa futura