> S’introdueix la possibilitat que els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) puguin contractar un únic treballador per compte d’altri en determinades circumstàncies, vinculades a la conciliació de la seva activitat professional amb la seva vida familiar, que l’obliguin a interrompre o reduir la seva jornada. Això pot afectar el contracte que l’uneix amb el seu […]