Les Àrees del nostre despatx són les següents

Fiscal

L’assessorament fiscal és el servei clau i de referència del nostre despatx.

Comptable

El nostre objectiu és donar una adequada informació econòmica i financera de l’empresa per aconseguir una bona gestió, planificació i seguretat en la presa de decisions.

Jurídic-Mercantil

Serveis que inclou la nostra gestió i assessorament jurídic mercantil.

Econòmic-Financer

Valoracions d’empreses, gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitats de costos, etc..

Laboral

El nostre objectiu bàsic i primordial és donar la màxima informació del funcionament i normativa de l’entorn laboral per obtenir una bona planificació en aquest àmbit.

Auditoria

Auditoria completa dels comptes anuals, individuals i/o consolidats.

Estrangeria

Una de les àrees importants, derivada de la contractació de personal a les empreses, és el de la regularització d’estrangers.

Assegurances

Aquesta àrea s’encarregarà d’optimitzar el capital que anualment es destina a assegurances generals (auto, llar, vida, accidents, salut, estalvi…), a assegurances industrials…

Masferrer Economistes

  • Estem situats a Girona, a la carretera de Barcelona 181, 2on 3a i el nostre horari és de dilluns a divendres de 8,00 a 13,00 hores i de 15,00 a 18,00 hores.
  • El nostre equip de treball està format per titulats en economia, empresarials, administració i direcció d’empreses, drets i relacions laborals.